Ledare:

Patrik Broman

Seth Söderdahl

Sandra Olsson

Christopher Bolin

Samuel Larsson

Calle  Lundgren

Anna Carlsson

Pontus Rosvall

Styrelse & Revisor

Ordförande:

Patrik Broman

Ordförandes uppdrag är att leda och fördela arbetet inom styrelsen och verksamheten. Ordförande är ansvarig för utveckling och rekrytering.

Sekreterare:

Christopher Bolin

Sekreterarens uppdrag är att föra protokoll & samordna vid möten och klubbaktiviteter.

Kassör:

Sandra Olsson 

Kassörens uppdrag är att se till att föreningens ekonomi går runt. Kassören är ansvarig för inköp av material till föreningen.

Ledarmot:

Anna Carlsson 

Ledarmot:

Samuel Larsson 

Revisor:

Fredrik Olsson

Valberedning:

Anna Carlsson 

Dela den här sidan