Årsmöte 2023-02-26

Vi kör ett digital årsmöte även detta år, söndag den 23/2 klockan 19:00

Delta i mötet genom att gå in via denna länk:

https://meet.jit.si/fbpk.se


Dagordning på årsmötet:

Mötets öppnande
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Mötets behörighet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorns berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Inkomna motioner
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Prisutdelning
Övriga frågor
Mötets avslutande


Dela den här sidan